Materi Geguritan Bahasa Jawa (Pengertian, Contoh, Jenis) Lengkap!

Pengertian geguritan 

Pengertian geguritan adalah puisi, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah karya sastra jawa yang menggunakan kalimat yang indah dan bagus serta mempunyai sebuah makna. Geguritan ini dapat menggunakan bahasa yang memiliki irama, mitra, rima, baik dalam menyusun kalimatnya.

Materi Geguritan Bahasa Jawa (Pengertian, Contoh, Jenis) Lengkap!
Materi Geguritan Bahasa Jawa (Pengertian, Contoh, Jenis) Lengkap!


Geguritan yaiku salah satunggaling karya sastra Jawa kang kawujud saka roso ing jero ati kang diungkapne kale penyair ing nganggo bahasa ingkang nduweni irama, rima, mitra, bait lan penyusune ingkang nduweni arti utawi makna wonten ing lirik geguritan. Geguritan ing bahasa Indonesia kasebut namine Puisi.

Geguritan yaiku salah sijining karya sastra jawa ingkang kawujud saking rasa ing ati kang diungkapaken kaliyan penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama , rima , mitra , bait lan penyusan lirik kang gadah arti utawa makna wonten ing lirik geguritan.

Geguritan uga kawujud saking ungkapan perasaan lan pikiran penyair . Geguritan ing bahasa Indonesia uga kasebut puisi.


Ciri - ciri geguritan

Ciri - ciri wonten ing geguritan yaiku :

 • duweni patokan utawa aturan geguritan kayata duweni guru lagu , guru wilangan , lan guru gatra
 • duweni makna utawa arti ana ing lirik lirik e
 • duweni bahasa ingkang endah lan mentes
 • Ing teks geguritan ono jeneng pengarang / pangriptane posisi ne ning ngarep tembang geguritan

Unsur - unsur intrinsik 

Geguritan uga duweni unsur unsur intrinsik kaya puisi lan karya sastra liyane , unsur unsur intrinsik ana ing geguritan inggih punika :

 1. Tema
 2. Bahasa kang endah
 3. Judul Geguritan
 4. Diksi
 5. Citra
 6. Purwakanthi
 7. Amanat kang ono ing jero ne geguritan

Jenis - jenising Geguritan

 1. Geguritan miturut kegunaane ono 3 macem , jenis jenise inggih punika :
 2. Jenis Geguritan Ingkang gambarake kondisi utawa peristiwa (deskriptif)
 3. Jenis Geguritan Ingkang nyeritakake kondisi utawa pengalaman (naratif)
 4. Jenis Geguritan Ingkang pasemon utawa duweni isi kritikan utawa sindiran

Syarat syarat maca Geguritan

Wong moco geguritan ugo duweni syarat syarat , lan ora sembarangan ingkang moco geguritan . Syarat syarate yaiku :

 1. Wirama -->  Cendek duwure nada utawa keras lemahe swara.
 2. Wirasa --> Perasaan utawa penghayatan ketika moco geguritan
 3. Wiraga --> Polah utawa gerake ketika moco geguritan
 4. Wicara --> lancar orak e moco geguritan

Contoh Geguritan Bahasa Jawa


Guritku
(Tri Mulyaningsih)

Telung puluh Agustus sewu sangangatus sangangpuluh papat
ing tanggal kuwi panjenengan wis perang sabil toh pati
rina lan wengi panjenengan ndedonga
ing sandhuwuning sajadah kang wis kebak waspamu

mulya lan welas asih iku panyuwunmu mring Gusti
upama aku ngeyel
lan njengkelke panjenengan
yagene panjenengan tetep ngapura
aku dudu apa-apa ing ngarepe panjenengan
aku durung bisa
gawe bungah lan seneng panjenengan
apuranen aku pak ... bu sing kakehan salah lan luput iki
Ibu ... Bapak panjenengan sing wis mayungi lakuku ing mangsa rendheng lan ketiga
pancen panjenengan kayadene
Hyang Surya kang madhangi donya salawase


Sekian mengenai artikel Bahasa Jawa Materi Geguritan Bahasa Jawa (Pengertian, Contoh, Jenis) Lengkap! semoga artikel Bahasa Jawa ini dapat bermanfaat dan membantu kamu yang sedang mempelajari Bahasa Jawa. 

Posting Komentar

0 Komentar

Ad Code